ตัวอย่างสุภาษิิตสำนวน

จับปลาสองมือ


หมายความว่า ต้องการตำหนิชาย-หญิง ที่ใจไม่แน่นอน เช่น รักคนสองคนในเวลาเดียวกัน