การใช้อัญมณีและหินสีตามวันเกิด

เกิดวัน บริวารรัก อายุยืน มีอำนาจ รวย มีที่ดิน ขยัน ผู้ใหญ่รัก เสียหาย
อาทิตย์	

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน


เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

จันทร์

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย


เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

อังคาร

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย


เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

พุธ
(กลางวัน)

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน


เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร


น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก


ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

พุธ
(กลางคืน)


เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

พฤหัสบดี

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

ศุกร์

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

เสาร์

ดำ ม่วง เทา
โอนิกซ์ นิลดำ
สโมกกี้

เหลืองสด แสด
ซิทริน ไข่มุกสีทอง บุษราคัม ปะการัง
อำพัน

เขียวอ่อน หมอกเมฆ
พลอยสีขุ่น ไพฑูรย์
มุกดาหาร

น้ำเงิน ฟ้า
ลาพิสลาซูลี
คริสโซโคลลา ไพลิน เทอร์ควอยซ์

แดงสด ส้ม
คาร์เนเลียน
โรโดโครไซต์ ทับทิม

ขาว ขาวนวล
ฮาวไลต์ เพทาย
ไหมทอง เพชร ไข่มุก

ชมพู ม่วง แดง ดำ
โรสควอตซ์ อเมทิส
โกเมน เพทาย

เขียว เขียวสด
เขียวส่อง เพอริดอท
มรกต หยก มาลาไคท์