ข้อมูลทั่วไปประจำวิชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเหนือ

(อ้างอิงภาพประกอบ : http://www.thaigoodview.com/node/8014)

       ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีเขตแดนทางตอนเหนือติดกับชายแดนพม่าและลาว ทางตะวันออกจรดชายแดนลาวและภาคอีสาน ทางตะวันตกจรดพม่า และทางใต้ติดกับภาคกลาง

         สภาพแวดล้อมด้านภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่มีลักษณะเด่น คือเป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขา  เทือกเขานี้ เป็น เทือกเขาที่ทอดตัวมาจาก เทือกเขาทางตอนใต้ของจีน จึงมีการวางตัวจากเหนือลงใต้

         ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของภาคเหนือ จากการที่มีพื้นที่เป็นภูเขา และอยู่ลึกเข้าไปตอนใน ห่างจากทะเล  จึงมีอากาศหนาวกว่าภาคอื่นๆ ในฤดูหนาว และร้อนกว่าภาคอื่นๆ ในฤดูร้อน

ข้อมูลภาคเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
แบบฝึกหัดทบทวน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการเรียน

คำขวัญของภาคเหนือ

"สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาเมืองหมอก
ทุ่งไม้ดอกสดสวย ร่ำรวยป่าไม้
งามหลายน้ำตก มรดกประเพณี
ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ
เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก
เสน่ห์ลกถิ่นเหนือ"

 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2222-4196 โทรสาร 0-2224-8554