ข้อมูลทั่วไปประจำวิชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
::  ข้อมูลเว็บไซต์ประเทศไทยของเรา ::

เว็บไซต์และข้อมูลประกอบการเรียน วิชา ประเทศไทยของเรา (รหัสวิชา ส40203)  /  คุณครูผู้สอน : ครูพจมาลย์ เพ็งปาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

  ขณะนี้ !! เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 1-8 แล้วโดยเลือกเมนู "ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"
(ข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 มีนาคม 2553)
  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสายศิลป์ (คำนวณ,ภาษาจีน,พัฒนาทักษะ) ห้อง 510-514 สามารถศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนวิชา ประเทศไทยของเรา (ส40203) ได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์มีข้อมูลเนื้อหาประเทศไทยแต่ละภาค รวม 6 ภาค พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดประกอบแต่ละหน่วย เพื่อพัฒนาทักษะต่อไป
  เว็บไซต์ได้อัพเดทข้อมูลบางส่วนแล้ว สามารถรับชมได้ตามหน่วยต่างๆ ที่เมนูด้านซ้ายมือ หรือเลือกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการเรียน และหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เมนู "ติดต่อ-สอบถาม" ด้านล่างของเว็บไซต์
 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
Free Counters
ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : วันที่ 24 มีนาคม 2553
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2222-4196 โทรสาร 0-2224-8554