วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 - 2557

ข่าวด่วน

          กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557 ตารางสอบและหัวข้อที่กำหนดสอบ คลิกที่นี่

          New!!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน คลิกที่นี่

       
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ ระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 15 คลิกที่นี่

       
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 8 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่

          หนังสือสรุปหลักวิทยาศาสตร์มัธยมต้น MidSci โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียด คลิกที่นี่


รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ  
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ  จำนวน  1  อัตรา       
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-   จบการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า
-   สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี (MICROSOFT  WORD, EXCEL, POWERPOINT
-   สามารถจัด – เตรียมการประชุม, ปฏิบัติงานด้าน IT การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
-   จัดทำรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ 
-  มีความซื่อสัตย์  มีความขยันและอดทนในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
-   มีความรับผิดชอบเสียสละและอุทิศเวลาให้กับราชการ
- อัตราเงินเดือน 10,340 บาท
2. วัน  เวลา  และ สถานที่รับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม  2557 - วันที่  5  สิงหาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ  ที่งานบุคลากร  กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์  ตึกสวนกุหลาบรำลึก  ชั้น 2   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย     โทร02-2255605-8 ต่อ635 ในวันและเวลาราชการ  หรือ 0892077056
รายละเอียด คลิกที่นี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 23 กรกฎาคม 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 icon_new.gif

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52(2557) และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 27 icon_update.gif

สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
พ.ศ. 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 27

           ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 52 พ.ศ.2557 และ ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมัยที่ 27 โดยสมาชิกต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับบัตรเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครและหย่อนบัตรในสถานที่เลือกตั้งที่กำหนด ด้วยตนเอง 1 ท่านต่อ 1 เสียง ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือเข้าประชุม และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยพร้อมเพียงกัน
  ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ  คลิกที่นี้

ผู้มีสิทธิเข้าเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองครูสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ 
สมัยที่ 27  (2557 – 2559)
******************************
หมายเลข 1 
นายนายธนา    ธรรมวิหาร 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
1.  อนุกรรมการฝ่ายสืบสวนสอบสวน คณะที่ 2 ประจำ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)
2.กรรมการบริหาร ราชยานยนตร์สมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. กรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
4. กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธนาแอนค์พาร์ทเนอร์  จำกัด
  
หมายเลข 2
นายสุรพล เตชะหรูวิจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต)
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.บี.เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
3.กรรมการที่ปรึกษา บริษัทเอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
4. กรรมการบริหาร บริษัท ปามาทอย จำกัด
5. กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบฯ


หมายเลข 3
นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโครงการพิเศษจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS

 

 


***หมายเหตุ
          การเลือกตั้ง หลังจากการประชุมสมาคม ฯ  ณ ใต้อาคาร 123 ปี สมาชิกต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  เพื่อลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้ง

  1  สมาชิก  1  บัตรเลือกตั้ง 1 เสียง  โดยดำเนินการเลือกตั้งด้วยตนเอง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2014 )
รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2557 ในสาขาวิชาต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี้
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่) 
   สาขาวิชาเคมี (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาฟิสิกส์ (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาชีววิทยา  (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาดารศาสตร์ ม.ปลาย
(คลิกที่นี่)
  ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2014 )
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 icon_new.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กำหนดสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 21 -25 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังนี้
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ตารางสอบคลิกที่นี้
 
 
 วันอังคารที่ 22 และพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.5) ตารางสอบคลิกที่นี้
 
   วันจันทร์ที่ 21 พุธที่ 23 และศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
หัวข้อที่กำหนดสอบในแต่ละระดับชั้นมีดังนี้

  มัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 คลิกที่นี้
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  คลิกที่นี้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 15 กรกฎาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่?

12 เมษายน  2453

พระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าตอบหนังสือกลับไปยังเจ้าพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์  ไปดังนี้
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเนื้อความที่เจ้าพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์  กราบบังคมทูลมาก   แต่ทรงแนะให้ให้สร้างเป็นตึกอย่างดี  ไม่ควรสร้างโรงตามอย่างตึกแถวราคาถูกทั่วไป