วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 
เพลงชมพูฟ้าอาลัย ทำนองเรียบเรียงโดยคุณสราวุธ เลิศปัญญานุช ศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ และศิษย์เก่าดุริยางค์สวนกุหลาบฯสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี้

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนรับ ดังนี้

ประเภท
จำนวน (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1.โครงการเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทย์ – คณิต)
144
2. โครงการ English  Program (EP) 60
3. ความสามารถพิเศษ
- ว่ายน้ำ   2 คน
- วาดภาพ  2  คน
4
 4.พื้นที่บริการ
96
 5.สอบคัดเลือกทั่วไป
144
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
30
 2.วิทย์ – ภาษา (จีน/ฝรั่งเศส) 87


กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประเภท

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผลสอบ

รายงานตัว

มอบตัว

1. โครงการเป็นเลิศทางวิชาการ (วิทย์ – คณิต)

20-24 ก.พ. 58

28  ก.พ. 58

5 มี.ค. 58

8 มี.ค. 58

8 เม.ย. 58

2. โครงการ English  Program (EP)

20-24 ก.พ. 58

28  ก.พ. 58

1 มี.ค. 58
(สอบสัมภาษณ์)

3.ความสามารถพิเศษ
- ว่ายน้ำ   2  คน
- วาดภาพ  2  คน


20 -21 มี.ค. 58


23 มี.ค. 58


25 มี.ค. 58


25 มี.ค. 58


8 เม.ย. 58

4.พื้นที่บริการ


20 -24 มี.ค. 58


28 มี.ค. 58


2 เม.ย. 58


2 เม.ย. 58


8 เม.ย. 58

5.สอบคัดเลือกทั่วไป

กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ประเภท

วันที่รับสมัคร

วันที่สอบ

ประกาศผลสอบ

รายงานตัว

มอบตัว

1.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

20 -24 ก.พ. 58

1 มี.ค. 58

6 มี.ค. 58

8 มี.ค. 58

9 เม.ย. 58

2.วิทย์ – ภาษา (จีน/ฝรั่งเศส)

20 -24 มี.ค. 58

29 มี.ค. 58

3 เม.ย. 58

6 เม.ย. 58

9 เม.ย. 58 (แก้ไข)

3.นักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เรียนต่อ

-

-

-

15  มี.ค. 58

9 เม.ย. 58 (แก้ไข)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ตามวัน และเวลาตามที่กำหนด การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครปฏิบัติดังนี้

1. ต้องแจ้งความจำนง ผ่านเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th ซึ่งจะเปิดให้แจ้งความจำนง รอบแรกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  

2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครในแบบฟอร์ม ตามที่กำหนดในเว็บไซต์

3. พิมพ์แบบแจ้งความจำนงออกทางเครื่องพิมพ์

4. สมัครด้วยตนเอง พร้อมแบบแจ้งความจำนงและเอกสารหลักฐานที่กำหนด ตามวัน และเวลาที่แจ้งในเอกสาร  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด )รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ( GATE Program) คลิกที่นี้

โครงการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) คลิกที่นี้

สอบคัดเลือกทั่วไป พื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษ คลิกที่นี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี้

โครงสร้างวิทยาศาสตร์ –ภาษา (จีน/ฝรั่งเศส) คลิกที่นี้


ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่องการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล
*******************

       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปีและ 18 ปี ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  - 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตรัตนโกสินทร์ (พุทธมณฑลสาย 5 )  ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 57)

       ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557
วัน
เดือน

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

อ.

สัปดาห์
ที่

ตุลาคม 2557

27

28

29

30

31

 

 

1

กิจกรรม
27 ต.ค.  เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

1

2

 

พฤศจิกายน 2557

 

 

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

4

24

25

26

27

28

29

30

5

- 8 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 1
- 12 พ.ย. สอบธรรมสนามหลวง
- 13 พ.ย. วันสุดท้ายของการเรียน ร.ด. ปี 1-3
- 15 พ.ย. พิธีเปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 22 พ.ย. พิธีปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 27 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 1 และ 2
- 29 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 2
- 30 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 3

 

ธันวาคม 2557

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

10

11

12

13

14

7

15

16

17

18

19

20

21

8

22

23

24

25

26

27

28

9

29

30

31

 

10

กิจกรรม

- 6 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 13 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 20 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 2-3 ธ.ค.  เปิดบ้านสู่อาเซียน
- 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
- 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
- 4 ธ.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและวันพ่อแห่งชาติ
- 9-12 ธ.ค. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ม. 2  ครั้งที่ 21
- 22-26 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- 27 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 28-29 ธ.ค. กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์
- 31ธ.ค. วันสิ้นปี

 

มกราคม

2558

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

 

14

กิจกรรม

- 1 ม.ค. วันปีใหม่
- 7-9 ม.ค. กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1
- 11-13 ม.ค. ม.2 (GATE) ค่ายบูรณาการวิทย์-สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช
- 15 ม.ค. พิธีบูชาครู
- 16 ม.ค. หยุดเนื่องในวันครู
- 21-23 ม.ค. กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
-23 ม.ค. ทัศนศึกษา ม.6
- 25 ม.ค. ประกาศผลสอบกลางภาค 2/2557 และแนะแนว การศึกษาต่อของ นักเรียน ม.3
- 31 ม.ค.-1 ก.พ. สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์
2558

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

 

18

กิจกรรม

- 5 ก.พ. ทัศนศึกษา ม.4
- 7-8 ก.พ. สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
- 12 ก.พ. วันประกาศเกียรติคุณ
- 20 ก.พ. Big Cleaning ร่นคาบ ตัดคาบ 8-9
- 23-27 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2557
-27 ก.พ. วันจากเหย้า

 

มีนาคม

2558

 

1

19

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

31

 

 

กิจกรรม

- 8 มี.ค. วันสถาปนาโรงเรียน
- 13 มี.ค. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
- 16-17  มี.ค. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- 23-24 มี.ค.  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- 16-31 มี.ค. เรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน

หมายเหตุ                 

1. ค่ายแลน้อง...จากผองพี่ ม.3 (GATE) เดือนมกราคม 2558
2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ม.4 (GATE) เดือนพฤศจิกายน 2557
3. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้น ม.5 (GATE) เดือนมกราคม 2558
4. ศึกษาดูงาน ม.6 (GATE) เดือนมกราคม 2558
5. ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-SET ม.ต้น (GATE) / CU-TEP ม.ปลาย (GATE) 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 29 ตุลาคม 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

คุณรู้หรือไม่...
สนามบอลสวนฯ มีเรื่องราวมากมาย

1. สนามบอลสวนกุหลาบฯ ได้ชื่อว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย
      
ตามประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทย บันทึกไว้ว่า ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนแห่งชาติขึ้นทุกปี ซึ่งจัดในบริเวณสนามฟุตบอลสวนกุหลาบวิทยาลัย และในการแข่งขัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาทอดพระเนตรการแข่งขันด้วยพระองค์เองแทบทุกครั้ง

2. สนามบอลสวนกุหลาบฯ เคยเป็นสนามแข่งขันบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์
      และนี่คือเรื่องจริง ก่อนที่การแข่งขันบอลประเพณีรายการนี้จะถูกโยกไปจัดแข่งที่สนามศุภชลาศัย บอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์เคยจัดแข่งในสนามบอลสวนกุหลาบมาก่อน (ภาพด้านบนเป็นภาพของกองเชียร์ที่อยู่บนตึกยาว)

3. สนามบอลสวนกุหลาบ = สนามมวยไทยกลางแจ้ง
      อีกเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ สนามบอลสวนกุหลาบเคยใช้จัดแข่งขันมวยไทยกลางแจ้งมาแล้ว (ดังรูปด้านบน จะเห็นว่าพื้นหลังเป็นตึกยาว)

4. เพลงกราวกีฬา แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพลงเชียร์ของสวนกุหลาบ
      เพลงกราวกีฬานั้น คุณอาจจะรู้ว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้ประพันธ์ไว้ แต่คุณอาจไม่รู้ว่า แต่งไว้เพื่อใช้เป็นเพลงเชียร์กีฬาสีของสวนกุหลาบฯ!
      (ปล. ต่อมาเพลงนี้ได้รับความนิยม จึงแพร่ขยายออกไปสู่การแข่งขันกีฬาแทบทุกรายการนั่นเอง)