วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
Samarnmitr 2557
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เครือจตุรมิตรสามัคคี


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 ข่าวด่วน
 
         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่

         หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น MIDSCI โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา   
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู จำนวน  6   อัตรา ดังนี็ 
1. ตำแหน่งครู คณิตศาสตร์  จำนวน 2  อัตรา
2. ตำแหน่งครู วิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือดาราศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา
3. ตำแหน่งครู สังคมศาสตร์  และ จำนวน 2   อัตรา
- เอกภูมิศาสตร์              1 อัตรา
เอกประวัติศาสตร์         1 อัตรา
4. ตำแหน่งครู ภาษาอังกฤษ   จำนวน 1  อัตรา 

คุณสมบัติ


- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กำหนด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วัน  เวลา  และ สถานที่รับสมัคร
 - รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  -  16    ตุลาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร   ตึกสวนกุหลาบรำลึกชั้น  2  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
โทร 0-2225-5605 -8 ต่อ 640  หรือ 089-2077056 

คลิกอ่านรายละเอียด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2014 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ (TEDET)


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET 2557) สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
         ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบโครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET 2557) โดย สสวท. ร่วมกับธนาคารออมสิน สอบในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ  ศูนย์สอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้

   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี้
   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี้
   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิกที่นี้

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 17 กันยายน 2014 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557


       มูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ดำเนินการจัดค่ายอบรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการสอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1   ในวันที่ 2 - 24 ตุลาคม 2557

       ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้น   คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2557  จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 2,432  คน  และตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  รุ่นที่ 15  ค่ายที่ 1  จำนวน  197 คน  ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผลการคัดเลือก   คลิกที่นี่

ตารางการอบรม  คลิกที่นี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 17 กันยายน 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่ ?

ผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ถึงเรื่อง "แนวคิดในการสร้างตึกยาว"   คือ
พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์(ม.ร.ว.เปีย  มาลากุล) 
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ   ท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดอาคารสวนกุหลาบ โบราณสถานอันทรงคุณค่าของชาวสวนกุหลาบฯ