วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 

103 ปี ตึกยาว - 25 มิถุนายน 2557

ข่าวด่วน

         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนคาบละ 40 นาที ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 โดยตัดคาบที่ 9 และ 10 เลิกเรียนเวลา 13.50 น.

       
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ ระดับทวีปเอเชีย ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

       
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 8 เหรียญทอง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่

          หนังสือสรุปหลักวิทยาศาสตร์มัธยมต้น MidSci โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียด คลิกที่นี่


ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52 พ.ศ. 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 27


สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52 พ.ศ. 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 27

           ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 52  พ.ศ.2557 และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมัยที่ 27 โดยสมาชิกต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับบัตรเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครและหย่อนบัตรในสถานที่เลือกตั้งที่กำหนด ด้วยตนเอง 1ท่านต่อ 1เสียง  ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือเข้าประชุม และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม ฯ โดยพร้อมเพียงกัน
รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557
           มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รับสมัครสอบคัดเลือกโอลิมปิก สอวน. กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2557 ในสาขาวิชาต่าง ๆ รายละเอียด ดังนี้
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คลิกที่นี่) 
   สาขาวิชาเคมี (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาฟิสิกส์ (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาชีววิทยา  (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น (คลิกที่นี่)
   สาขาวิชาดารศาสตร์ ม.ปลาย
(คลิกที่นี่)
  ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2014 )
พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดราชบูรณราชวรวิหาร ประจำปีการศึกษา 2557 icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดราชบูรณราชวรวิหาร ประจำปีการศึกษา 2557
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กำหนดพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557  เวลา 14.30 น. เพื่อนำไปถวาย ณ วัดราชบูรณราชวรวิหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และให้นักเรียนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
*** นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมขบวนแห่เทียน ตัดคาบที่ 7 - 8
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2014 )
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กำหนดสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 21 -25 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังนี้
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ตารางสอบคลิกที่นี้
 
 
 วันอังคารที่ 22 และพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.5) ตารางสอบคลิกที่นี้
 
   วันจันทร์ที่ 21 พุธที่ 23 และศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 10 กรกฎาคม 2014 )
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้าถ้วยรวม ระดับมัธยมศึกษาทุกรุ่นอายุ กีฬาว่ายน้ำนักเรียนกรมพลศึกษา


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คว้าถ้วยรวม ระดับมัธยมศึกษาทุกรุ่นอายุ
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2557

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับทีมว่ายน้ำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้าถ้วยรวม ระดับมัธยมศึกษาทุกรุ่นอายุ ารแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ

          ผลคะแนนรวมของการแข่งขันว่ายน้ำ ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 522 คะแนน, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 481 คะแนนและ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 469 คะแนน

ผลคะแนนแต่ละการแข่งขัน ดังนี้
 1. ฟรีสไตล์ 1500 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง สาริศ เพชรกูล สถิติ 18:33.69 นาที
 2. กรรเชียง 50 เมตร ไม่เกิน 18 ปี ชาย ทอง เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ สถิติ 00:28.67 วินาที
 3. กรรเชียง 50 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง ธนกฤต อังคุละนาวิน สถิติ 00:30.53 วินาที
 4. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ไม่เกิน 18 ปี ชาย ทอง เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ สถิติ 00:54.40 วินาที
 5. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ทอง จิรภัทร ริมประณาม สถิติ 00:56.41 วินาที
 6. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง ธนกฤต อังคุละนาวิน สถิติ 00:59.46 วินาที
 7. กบ 200 เมตร ไม่เกิน 18 ปี ชาย ทอง เจียรพงษ์ สังขะวัตร์ สถิติ 02:31.16 นาที
 8. กบ 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ทอง จิรภัทร ริมประณาม สถิติ 02:31.35 นาที
 9. กบ 200 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง สาริศ เพชรกูล สถิติ 02:46.57 นาที
 10. ผีเสื้อ 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ทอง เสฎฐนันท์ บัณฑรวรรณ สถิติ 02:16.71 นาที
 11. ผีเสื้อ 200 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง ธนกฤต อังคุละนาวิน สถิติ 02:20.77 นาที
 12. ผลัดผสม 4x100 เมตร ไม่เกิน 18 ปี ชาย ทอง สถิติ 04:10.17 นาที
 13. ผลัดผสม 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ทอง สถิติ 04:17.34 นาที
 14. ผลัดผสม 4x100 เมตร ไม่เกิน 12 ปี ชาย ทอง สถิติ 04:40.42 นาที

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )
กำหนดการ Admission และ สอบGAT/PAT ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
กำหนดการ Admission และ สอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2557
    เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองส่งผลต่อการสอบ GAT/PAT ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีมติเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย khan academy

  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่?

12 เมษายน  2453

พระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าตอบหนังสือกลับไปยังเจ้าพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์  ไปดังนี้
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเนื้อความที่เจ้าพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์  กราบบังคมทูลมาก   แต่ทรงแนะให้ให้สร้างเป็นตึกอย่างดี  ไม่ควรสร้างโรงตามอย่างตึกแถวราคาถูกทั่วไป