วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เครือจตุรมิตรสามัคคี


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 ข่าวด่วน

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่

       หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น MIDSCI โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ผลการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง
                       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง   รับสมัคร คัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปี 2557   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จำนวน  6  อัตรา   ลงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2557  นั้น
              โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้  ดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ
 
1
2
สังคมศึกษา
นายสมชาย          หมานโส๊ะ
นางสาววินิดดา      ทองปัน
 
ได้รับการคัดเลือก
ได้รับการคัดเลือก
 
1
ภาษาต่างประเทศ
นายเกียรติศักดิ์     ธนสารบริสุทธิ์
 
 
ได้รับการคัดเลือก

       ให้ผู้สอบคัดเลือกได้    ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2557   ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 22 ตุลาคม 2014 )
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 icon_update.gifโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 57)

       ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557
วัน
เดือน

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

อ.

สัปดาห์
ที่

ตุลาคม 2557

27

28

29

30

31

 

 

1

กิจกรรม
27 ต.ค.  เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

1

2

 

พฤศจิกายน 2557

 

 

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

4

24

25

26

27

28

29

30

5

- 1 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์  ครั้งที่ 1
- 8 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 2
- 12 พ.ย. สอบธรรมสนามหลวง
- 13 พ.ย. วันสุดท้ายของการเรียน ร.ด. ปี 1-3
- 15 พ.ย. พิธีเปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 22 พ.ย. พิธีปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 27 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 1 และ 2
- 29 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 3
- 30 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 3

 

ธันวาคม 2557

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

10

11

12

13

14

7

15

16

17

18

19

20

21

8

22

23

24

25

26

27

28

9

29

30

31

 

10

กิจกรรม

- 6 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 13 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 20 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 2-3 ธ.ค.  เปิดบ้านสู่อาเซียน
- 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
- 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
- 4 ธ.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและวันพ่อแห่งชาติ
- 9-12 ธ.ค. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ม. 2  ครั้งที่ 21
- 22-26 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- 27 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 28-29 ธ.ค. กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์
- 31ธ.ค. วันสิ้นปี

 

มกราคม

2558

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

 

14

กิจกรรม

- 1 ม.ค. วันปีใหม่
- 7-9 ม.ค. กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1
- 11-13 ม.ค. ม.2 (GATE) ค่ายบูรณาการวิทย์-สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช
- 15 ม.ค. พิธีบูชาครู
- 16 ม.ค. หยุดเนื่องในวันครู
- 21-23 ม.ค. กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
-23 ม.ค. ทัศนศึกษา ม.6
- 25 ม.ค. ประกาศผลสอบกลางภาค 2/2557 และแนะแนว การศึกษาต่อของ นักเรียน ม.3
- 31 ม.ค.-1 ก.พ. สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์
2558

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

 

18

กิจกรรม

- 5 ก.พ. ทัศนศึกษา ม.4
- 7-8 ก.พ. สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
- 12 ก.พ. วันประกาศเกียรติคุณ
- 20 ก.พ. Big Cleaning ร่นคาบ ตัดคาบ 8-9
- 23-27 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2557
-27 ก.พ. วันจากเหย้า

 

มีนาคม

2558

 

1

19

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

31

 

 

กิจกรรม

- 8 มี.ค. วันสถาปนาโรงเรียน
- 13 มี.ค. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
- 16-17  มี.ค. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- 23-24 มี.ค.  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- 16-31 มี.ค. เรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน

หมายเหตุ                 

1. ค่ายแลน้อง...จากผองพี่ ม.3 (GATE) เดือนมกราคม 2558
2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ม.4 (GATE) เดือนพฤศจิกายน 2557
3. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้น ม.5 (GATE) เดือนมกราคม 2558
4. ศึกษาดูงาน ม.6 (GATE) เดือนมกราคม 2558
5. ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-SET ม.ต้น (GATE) / CU-TEP ม.ปลาย (GATE) 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 22 ตุลาคม 2014 )
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา icon_new.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จำนวน 4 อัตรา   
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู จำนวน  4   อัตรา ดังนี็ 
1. ตำแหน่งครู คณิตศาสตร์  จำนวน 2  อัตรา
2. ตำแหน่งครู วิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 2  อัตรา

คุณสมบัติ


- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กำหนด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วัน  เวลา  และ สถานที่รับสมัคร
 - รับสมัครตั้งแต่วันที่  24 - 31   ตุลาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร   ตึกสวนกุหลาบรำลึกชั้น  2  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
โทร 0-2225-5605 -8 ต่อ 640  หรือ 089-2077056 


พิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ปี 2557 icon_new.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
พิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ปี 2557 
7          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กำหนดจัดพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้
 
          พิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชวังดุสิต
 
เวลา 06.00 น.  -   วงดุริยางค์ ผู้แทนครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในเครือจตุรมิตรพร้อมกันที่หน้าสนามมวยราชดำเนิน

เวลา 07.00 น.  -   ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชวังดุสิต

เวลา 08.30 น.  -   เสร็จพิธี

 

พิธีวางพวงมาลา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 
เวลา 08.30 น.  -   ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้แทนองค์กรต่างๆ พร้อมกันที่บริเวณพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เวลา 09.00 น.  -   ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.10 น.  -   ประธานกล่าวถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาสักการะ ผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมถวายพวงมาลา

 
หมายเหตุ
-  ครูแต่งกายชุดสูทโรงเรียน
-  แขกผู้มีเกียรติแต่งกายชุดสูทหรือชุดสุภาพ
-  นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 21 ตุลาคม 2014 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ (TEDET)


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET 2557) สนามสอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
         ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบโครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET 2557) โดย สสวท. ร่วมกับธนาคารออมสิน สอบในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ  ศูนย์สอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้

   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี้
   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี้
   รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิกที่นี้

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 17 กันยายน 2014 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2557


       มูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) ดำเนินการจัดค่ายอบรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการสอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 1   ในวันที่ 2 - 24 ตุลาคม 2557

       ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้น   คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือก  เมื่อวันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2557  จากผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 2,432  คน  และตรวจกระดาษคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ  รุ่นที่ 15  ค่ายที่ 1  จำนวน  197 คน  ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผลการคัดเลือก   คลิกที่นี่

ตารางการอบรม  คลิกที่นี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 17 กันยายน 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

รู้หรือไม่?

ตึกยาวเป็นอาคารทรงยุโรป รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค    2 ชั้น ใต้พื้นตึกยาว   มีไม้สักทองวางขัดไปมาแทนเสาเข็ม    ใช้ผนังรับน้ำหนักแบบวอลล์แบริ่ง..และใช้อาร์คโค้งเป็นคานส่งน้ำหนักให้เสาส่งต่อน้ำหนักให้กับอาคาร