วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 


สมัคร Suankularb Pre-test คลิกที่นี่
หมายเหตุ
 
 1. เนื่องจากโรงเรียนสถานที่คับแคบไม่เพียงพอกับการจอดรถ จึงไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียน

 2. ควรมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 7.30 น. เนื่องจากมีการเข้าแถวตามห้องสอบ กลางสนามโรงเรียน หลังจากนั้นจะมีพี่นำเข้าห้องสอบข่าวด่วน

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 2 (พ.ศ.2557) คลิกที่นี้
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 icon_new.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กำหนดสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 22 -26 ธันวาคม 2557  รายละเอียดดังนี้
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  ตารางสอบคลิกที่นี้
 
 
 วันอังคารที่ 23 และศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  ตารางสอบคลิกที่นี้
 
   วันจันทร์ที่ 22 พุธที่ 24 และพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม  2557

หัวข้อที่ออกสอบกลางภาค
 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
 คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 3  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 4  คลิกที่นี้
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
 คลิกที่นี้
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  คลิกที่นี้
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 17 ธันวาคม 2014 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน คณิตศาสตร์ สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2557


            ตามที่มูลนิธิ  สอวน.  ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาคณิตศาสตร์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)    ดำเนินการจัดค่ายอบรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตามโครงการ สอวน.  รุ่นที่ 15  ค่ายที่ 1   ในวันที่  2-22   ตุลาคม  2557     ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว จำนวน 197 คน ได้จัดสอบค่ายที่ 1 เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 และขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน รุ่นที่ 15ค่ายที่ 2 จำนวน 100  คน ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

           ทั้งนี้  ให้นักเรียนที่สอบผ่านค่ายที่ 1 เพื่อเข้าค่ายที่ 2 มารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง
เพื่อลงทะเบียนรับเอกสารและรับการปฐมนิเทศ  ที่ห้องนวัตกรรม  อาคารดำรงราชานุภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 07.30-08.30 น.  และเข้ารับการอบรม สอวน. รุ่นที่ 15 ค่ายที่ 2   ระหว่างวันที่  9  มีนาคม  - 25  มีนาคม 2558   เวลา  09.00-16.00  น.  (วันจันทร์-วันเสาร์)   หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น  ศูนย์ฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือก   คลิกที่นี่

ตารางการอบรม  คลิกที่นี้
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014 )
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 57)

       ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557
วัน
เดือน

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

อ.

สัปดาห์
ที่

ตุลาคม 2557

27

28

29

30

31

 

 

1

กิจกรรม
27 ต.ค.  เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

1

2

 

พฤศจิกายน 2557

 

 

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

4

24

25

26

27

28

29

30

5

- 8 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 1
- 12 พ.ย. สอบธรรมสนามหลวง
- 13 พ.ย. วันสุดท้ายของการเรียน ร.ด. ปี 1-3
- 15 พ.ย. พิธีเปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 22 พ.ย. พิธีปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 27 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 1 และ 2
- 29 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 2
- 30 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 3

 

ธันวาคม 2557

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

10

11

12

13

14

7

15

16

17

18

19

20

21

8

22

23

24

25

26

27

28

9

29

30

31

 

10

กิจกรรม

- 6 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 13 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 20 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 2-3 ธ.ค.  เปิดบ้านสู่อาเซียน
- 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
- 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
- 4 ธ.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและวันพ่อแห่งชาติ
- 9-12 ธ.ค. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ม. 2  ครั้งที่ 21
- 22-26 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- 27 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 28-29 ธ.ค. กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์
- 31ธ.ค. วันสิ้นปี

 

มกราคม

2558

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

 

14

กิจกรรม

- 1 ม.ค. วันปีใหม่
- 7-9 ม.ค. กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1
- 11-13 ม.ค. ม.2 (GATE) ค่ายบูรณาการวิทย์-สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช
- 15 ม.ค. พิธีบูชาครู
- 16 ม.ค. หยุดเนื่องในวันครู
- 21-23 ม.ค. กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
-23 ม.ค. ทัศนศึกษา ม.6
- 25 ม.ค. ประกาศผลสอบกลางภาค 2/2557 และแนะแนว การศึกษาต่อของ นักเรียน ม.3
- 31 ม.ค.-1 ก.พ. สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์
2558

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

 

18

กิจกรรม

- 5 ก.พ. ทัศนศึกษา ม.4
- 7-8 ก.พ. สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
- 12 ก.พ. วันประกาศเกียรติคุณ
- 20 ก.พ. Big Cleaning ร่นคาบ ตัดคาบ 8-9
- 23-27 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2557
-27 ก.พ. วันจากเหย้า

 

มีนาคม

2558

 

1

19

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

31

 

 

กิจกรรม

- 8 มี.ค. วันสถาปนาโรงเรียน
- 13 มี.ค. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
- 16-17  มี.ค. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- 23-24 มี.ค.  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- 16-31 มี.ค. เรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน

หมายเหตุ                 

1. ค่ายแลน้อง...จากผองพี่ ม.3 (GATE) เดือนมกราคม 2558
2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ม.4 (GATE) เดือนพฤศจิกายน 2557
3. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้น ม.5 (GATE) เดือนมกราคม 2558
4. ศึกษาดูงาน ม.6 (GATE) เดือนมกราคม 2558
5. ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-SET ม.ต้น (GATE) / CU-TEP ม.ปลาย (GATE) 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 29 ตุลาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

คุณรู้หรือไม่... ตึกยาวมีภูมิเดิมอะไรบ้าง

- เคยเป็นตึกอำนวยการ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องผู้อำนวยการ ประชาสัมพันธ์ ดุริยางค์ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ
- เคยถูกระเบิดไป 5 ห้องฝั่งถ.ตรีเพชรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ช่วงนั้นห้องจะเริ่มที่ 1106 / 1206
- ตึกยาวชั้นล่างเคยถูกใช้เป็นห้องเรียน