วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2557 หน้าแรก | ข่าวสาร | Gallery | Links | ติดต่อ | intranet | Site Map
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบฯ ของเรา
เครือจตุรมิตรสามัคคี


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ตรวจผลสอบธรรมศึกษา

 


 

 ข่าวด่วน

        ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คว้า 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) ณ เมือง Suceava ประเทศ Romania รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่

       หนังสือสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น MIDSCI โดยชุมนุมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รายละเอียดพร้อมภาพ คลิกที่นี่


ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครองร่วมซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27

              
     

         
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล "จตุมิตร 50 ปี สามัคคีเทิดพระเกีรยติองค์ราชัน" ครั้งที่ 27 และร่วมประมูลบัตรที่มีหมายเลขที่น่าสนใจ รายได้จากการจำหน่ายบัตรจะเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมจตุรมิตร ทั้งการแข่งขัน และการแปรอักษรของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ราคาบัตร ชมได้ 4 วัน 300 บาท  ติดต่อซื้อบัตร ได้ที่ห้องสมุด งานทะเบียนวัดผล  งานพัสดุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ  โทร 022255605-8 ห้องสมุดต่อ 401 งานทะเบียน ต่อ 620 งานพัสดุ ต่อ626
             ร่วมประมูลได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 15.30 น. เสนอราคา ตั้งแต่ 350 บาทขึ้นไป
****************************************************
ร่วมประมูลบัตร คลิกที่นี่
หมายเลขบัตร (ประมูล) เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 27 ปี 2557
ลำดับที่
หมายเลข
ผู้ประมูล
เสนอราคา
1
9999
   
2
1
 เศรษฐวิทย์  วรรธนะวานิช
 399
3
50
   
4
100
   
5
101
   
6
102
   
7
103
 ศุภวิชญ์  ครุฑธาลัย
 1030
8
104
   
9
105
   
10
106
   
11
107
   
12
108
   
13
109
   
14
110
   
15
111
   
16
113
 อธิทัชร์  โภควรรณวิทย์
 599
17
115
   
18
117
   
19
118
   
20
119
   
21
120
   
22
121
   
23
122
 รพงษ์  เบศรภิญโญวงศ์
 450
24
123
   
25
124
   
26
126
 ยศธน  ต้นโพธิ์ทอง
 370
27
127
 เศรษฐวิทย์  วรรธนะวาณิช
 400
28
128
   
29
129
   
30
130
   
31
131
   
32
133
 ยศธน  ต้นโพธิ์ทอง
 350
33
134
   
34
135
 วัฒนา
 450
35
136
 ณัฐภัทร
 400
36
137
 ธีระพันธ์  เลิศเขื่อนขันธ์
 1000
37
138
 ภัทรพล  ตันนิรันดร
 338
38
999
   
39
1000
   
40
1001
   
41
1111
   
42
1313
   
43
1331
   
44
1333
   
45
1919
   
46
1999
   
47
2014
   
48
2222
   
49
2557
   
50
2929
 ยศธน  ต้นโพธิ์ทอง
 350
51
2999
   
52
3030
   
53
3131
   
54
3333
   
55
3939
   
56
4444
 มาร์ค  500
57
4455
   
58
4466
   
59
4477
   
60
4488
   
61
4499
   
62
5999
   
63
5555
   
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014 )
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 icon_update.gifโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิทินการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 57)

       ปฏิทินการเรียนการสอนและกิจกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2557
วัน
เดือน

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

อ.

สัปดาห์
ที่

ตุลาคม 2557

27

28

29

30

31

 

 

1

กิจกรรม
27 ต.ค.  เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

 

 

1

2

 

พฤศจิกายน 2557

 

 

3

4

5

6

7

8

9

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

4

24

25

26

27

28

29

30

5

- 8 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 1
- 12 พ.ย. สอบธรรมสนามหลวง
- 13 พ.ย. วันสุดท้ายของการเรียน ร.ด. ปี 1-3
- 15 พ.ย. พิธีเปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 22 พ.ย. พิธีปิดฟุตบอล จตุรมิตรสามัคคี
- 27 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 1 และ 2
- 29 พ.ย. เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 2
- 30 พ.ย. สอบ ร.ด. ปี 3

 

ธันวาคม 2557

1

2

3

4

5

6

7

6

8

9

10

11

12

13

14

7

15

16

17

18

19

20

21

8

22

23

24

25

26

27

28

9

29

30

31

 

10

กิจกรรม

- 6 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 13 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 20 ธ.ค. เรียนเสริมวันเสาร์
- 2-3 ธ.ค.  เปิดบ้านสู่อาเซียน
- 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
- 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
- 4 ธ.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและวันพ่อแห่งชาติ
- 9-12 ธ.ค. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ม. 2  ครั้งที่ 21
- 22-26 ธ.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
- 27 ธ.ค. งดเรียนเสริมวันเสาร์
- 28-29 ธ.ค. กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์
- 31ธ.ค. วันสิ้นปี

 

มกราคม

2558

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

12

19

20

21

22

23

24

25

13

26

27

28

29

30

31

 

14

กิจกรรม

- 1 ม.ค. วันปีใหม่
- 7-9 ม.ค. กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1
- 11-13 ม.ค. ม.2 (GATE) ค่ายบูรณาการวิทย์-สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยสะแกราช
- 15 ม.ค. พิธีบูชาครู
- 16 ม.ค. หยุดเนื่องในวันครู
- 21-23 ม.ค. กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.3
-23 ม.ค. ทัศนศึกษา ม.6
- 25 ม.ค. ประกาศผลสอบกลางภาค 2/2557 และแนะแนว การศึกษาต่อของ นักเรียน ม.3
- 31 ม.ค.-1 ก.พ. สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557

กุมภาพันธ์
2558

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

17

23

24

25

26

27

28

 

18

กิจกรรม

- 5 ก.พ. ทัศนศึกษา ม.4
- 7-8 ก.พ. สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557
- 12 ก.พ. วันประกาศเกียรติคุณ
- 20 ก.พ. Big Cleaning ร่นคาบ ตัดคาบ 8-9
- 23-27 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2557
-27 ก.พ. วันจากเหย้า

 

มีนาคม

2558

 

1

19

2

3

4

5

6

7

8

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

29

30

31

 

 

กิจกรรม

- 8 มี.ค. วันสถาปนาโรงเรียน
- 13 มี.ค. ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
- 16-17  มี.ค. สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- 23-24 มี.ค.  สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- 16-31 มี.ค. เรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน

หมายเหตุ                 

1. ค่ายแลน้อง...จากผองพี่ ม.3 (GATE) เดือนมกราคม 2558
2. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ ม.4 (GATE) เดือนพฤศจิกายน 2557
3. ค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ชั้น ม.5 (GATE) เดือนมกราคม 2558
4. ศึกษาดูงาน ม.6 (GATE) เดือนมกราคม 2558
5. ทดสอบภาษาอังกฤษ TU-SET ม.ต้น (GATE) / CU-TEP ม.ปลาย (GATE) 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 29 ตุลาคม 2014 )
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา icon_update.gif


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 
รับสมัครครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  จำนวน 5  อัตรา   
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู จำนวน  4   อัตรา ดังนี็ 
1. ตำแหน่งครู คณิตศาสตร์  จำนวน 2  อัตรา
2. ตำแหน่งครู วิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 2  อัตรา
3. ตำแหน่งครู  ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กำหนด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
วัน  เวลา  และ สถานที่รับสมัคร
 - รับสมัครตั้งแต่วันที่  24 - 31   ตุลาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ ที่งานบุคลากร   ตึกสวนกุหลาบรำลึกชั้น  2  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
โทร 0-2225-5605 -8 ต่อ 640  หรือ 089-2077056 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 29 ตุลาคม 2014 )
ยินดีกับเด็กสวนฯ คว้า 1 เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ยินดีกับเด็กสวนฯ ผู้แทนประเทศ คว้า 1 เหรียญทองแดง
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศไต้หวัน

 

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 26 (26th International Olympiad in Informatics) ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 - 20 กรกฎาคม 2557 ในการนี้มีนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคว้ารางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่

นายพิชญุตม์ เลี่ยมทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 รุ่น 132
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 21 กรกฎาคม 2014 )
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556


          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแจ้งผลการแข่งขัน สอวน.โอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จัดการแข่งขันโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สาขาชีววิทยา : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  นายธีรเจตน์ พงษ์สุพรรณ
  เหรียญทอง
  นายธีร์ อุดมล้ำเลิศ
  เหรียญทอง
  นายพงศ์พล นิมิตรปัญญา
  เหรียญทอง
  นายรัชชานนท์ พรมงคลสุข
  เหรียญทอง

 2. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เด็กชายปวริศ ลัภกิตโร
  เหรียญทอง/รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
  และรางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
  เด็กชายญาณภัทร เหมรัฐพาณ
  เหรียญทอง
  เด็กชายเจตน์ อรุณแสงโรจน์
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกำชัย เขมะจิตพิชิต
  เหรียญเงิน
  เด็กชายภาณุพงศ์ พุ่มพวง เหรียญเงิน
  เด็กชายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เหรียญเงิน

 3. สาขาดาราศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) : การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์
  เหรียญทอง
  นายถิรกร นิมิตรปัญญา
  เหรียญเงิน
  นายจิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
  เกียรติคุณประกาศ

 4. สาขาเคมี : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายภัทรพงศ์ มณีโชติ
  เหรียญทอง
  นายสุวิจักขณ์ ตั้งอารมณ์มั่น
  เหรียญเงิน

 5. สาขาฟิสิกส์ : การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  นายศุภวิชญ์ โภควรรณวิทย์
  เหรียญทอง
  นายณัฐดนัย อธิปฏิเวชช
  เหรียญเงิน
  เด็กชายสิรภพ กลิ่นขจร
  เหรียญเงิน
  เด็กชายกิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
  เกียรติคุณประกาศ

 6. สาขาคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  นายวรรธนัย ทางศรีโรจน์กุล
  เหรียญเงิน
  นายนวพล ศรีวรเวทย์
  เหรียญเงิน
  นายณัฐธัญ ลลิตชัยวศิน
  เกรียญทองแดง

          หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันในสาขาอื่นๆ จะทยอยจัดการแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนมา ณ โอกาสนี้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 22 มิถุนายน 2014 )

แชร์ข่าวนี้ :: Share

 
 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม
ม.1ม.2  / ม.4  / ม.5
 วันรับขวัญเสมา 2556

ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง : ปี 2550 ที่นี่ / ปี 2551-55 ที่นี่
 • หลักสูตรคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย khan academy
  https://www.khanacademy.org/
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 27 กรกฏาคม 2556
    Khan Academy เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร รวมวีดิโอคลิป ทางด้านการศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เข้าใจง่าย บทเรียนบางเรื่องมีการแปลเป็นภาษาไทย คลิกที่ https://th.khanacademy.org/ ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลก่อนเข้าใช้งานในเว็บไซต์
บทเรียนที่เกี่ยวข้องในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ....
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 • รายงานการวิจัยการถอดบทเรียน
  แบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น   

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  โดย : SK.ac.th          เผยแพร่เมื่อ : 5 พฤษภาคม 2556
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มี การบริหารจัดการดีเด่น รายงานการวิจัยการถอดบทเรียนแบบปฏิบัติการบริหารจัดการดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ่านบทความ

ปฏิทินกิจกรรมชาวสวนฯ
Do you know?

คุณรู้หรือไม่... นิทรรศสวนฯ มาจากไหน?

     ทุกวันนี้ เราคงได้ยินแต่คำว่า "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" , "นิทรรศสวนฯ" ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อก่อน ไม่มี "นิทรรศสวนฯ" , หรือแม้กระทั่งไม่มี "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ด้วยซ้ำ!!! อ้าว แล้วนิทรรศสวนฯ มันมาจากไหนล่ะเนี่ย ... เฉลยก็คือมันมาจากนิทรรศการในอดีตเหล่านี้ครับ

     1.งานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์  แกนหลักของงานคือการเชิญโรงเรียนอื่นมาร่วมจัดงานนิทรรศการ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้ถูกดึงกลับมาใช้อีกครั้งในสัปดาห์วิทย์ฯ ของทุกปี
     2.งานสังคมนิทรรศ  เป็นการจัดนิทรรศการของหมวดสังคมกับชุมนุมที่เกี่ยวข้อง
     3.นิทรรศการศิลปหัตถกรรม  เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากในอดีต จัดแสดงเกี่ยวกับงานศิลปะและหัตถกรรมโดยมีโรงเรียนอื่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     ต่อมางานเหล่านี้ได้เสื่อมความนิยมลง เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ จนมาในทศวรรษปี 2530 จึงได้มีการจัดนิทรรศการขึ้นมาอีกครั้ง และนี่แหละคือนิทรรศการที่พวกเรารู้จักดีในชื่อ ..."นิทรรศการสวนกุหลาบ" หรือ "นิทรรศสวนฯ" นั่นเอง ซึ่งนิทรรศสวนฯ ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2559 ครับ